“TÜRK SANAYİSİNİN RULMAN SEKTÖRÜNDEKİ ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ” | Bilal Saygılı Blog

“TÜRK SANAYİSİNİN RULMAN SEKTÖRÜNDEKİ ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ”

Türk rulman pazarının öncü isimlerinden biri olan Saygılı Rulman, sektöre değer katmaya devam ediyor. NACHI’nin Türkiye Resmi Distribütörü olan Saygılı Rulman ülkemizdeki rulman tedarik sağlayıcıları arasında ilk beş firmadan biri durumunda… 30 yılı aşkın süredir sektörde varlığını hissettiren Saygılı Rulman, gerek müşteri memnuniyeti gerekse de yılların vermiş olduğu sektör tecrübesiyle adından sıkça söz ettiriyor.

“Saygılı Rulman olarak 30 yılı aşkın süredir Türkiye pazarına hizmet sunuyoruz”  

Saygılı Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz. 

Sorularımıza geçmeden önce sizi ve firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz?

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversite- si Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Mezun olur olmaz, 1992 yılında da Saygılı Rulman Genel Mü- dürlüğü görevini yürütmeye başladım. Şuanda da yine Saygılı Rulman A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmek- teyim. Tabii o günden bugüne pek çok şey değişti.

Saygılı Rulman benimle, ben Saygılı Rul- man ile büyümüş olduk. 1986 yılında 50 metrekarelik bir dükkanda ticari hayatı- na başlamış bir firma iken bugün 10.000 metrekarelik kapalı alanda 13.500 palet kapasiteli bir tesiste, genç yeteneklerle ve dinamik kadromuzla iş hayatımızı devam ettiriyor, büyüme gayretimizi de daima canlı tutuyoruz. Saygılı Rulman’ın odak noktası üretim- de sürdürülebilirliği sağlamak. Bizler üretim aksamasın, ülkemizde her daim çarklar dönsün, yarınların inşası daim olsun anlayışı ile çalışıyoruz.

Saygılı Rulman’ın ürün yelpazesinde neler bulunuyor? Müşterilerinize sunmuş olduğunuz ürün ve hizmetler neler? 

Ana faaliyet konumuz rulman ve güç aktarım ürünleri. Ürün yelpazemizde rulmanlar, yataklı rulmanlar, rulman ya- takları, güç aktarım ürünlerimizde zin- cir, zincir dişli, kayış, kasnak, konik burç, kaplin, powerlock gibi ürünler yer alır- ken, montaj-demontaj ekipmanları da bulunmaktadır. Bu ürünlerle ilgili hızlı ve doğru tedarik sağlamanın yanı sıra, müşterilerimize ihtiyaç duydukları tek- nik destek ve mühendislik hizmetleri de sunmaktayız. Hızlı ve doğru tedarik sağ- lamak adına, teknolojik uygulamaların hayatımıza getirdiği kolay erişilebilirlik kavramının da artık ihtiyaca dönüşmüş olduğunu görmenin farkındalığı ile, yakın zamanda yeni bir uygulamayı da devreye sokmuş bulunmaktayız. İş or- taklarımızın ürün, stok, fiyat, sevkiyat gibi sipariş aşamalarını tek bir ekranda görebilmelerini sağlayan B2B sistemimiz ile web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha az zaman ve enerji harcayarak gi- dermelerine imkân sağlıyoruz. Bu sistem ayrıca, iş ortaklarımızın sipariş aşamaları- nın da ötesinde, yurtdışı üretim süreçleri de dahil olmak üzere tedarik zincirinin tüm adımlarına hakim olmalarını sağla- yacak bir platform sunuyor. 

“Japon menşeli NACHI rulmanlarının Türkiye Resmi Distribütörlüğü’nü yürütüyoruz”

 

Distribütörlükleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Premium segment rulmanlarda dün- yanın sayılı markalarından olan Japon menşeli NACHI rulmanlarının Türkiye Resmi Distribütörlüğü’nü Saygılı Rul- man olarak yürütmekteyiz. NACHI mar- kasını sadece Türkiye’de değil, aynı za- manda Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Balkanlarda da temsil ediyoruz. NACHI ile olan ilişkimiz yüksek marka farkın- dalığı oluşturmaya yönelik takdir gören çalışmalarımız sayesinde her geçen gün güçlenerek sürüyor. Saygılı Rulman olarak 30 yılı aşkın süre- dir Türkiye pazarına hizmet sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan bu tecrübemiz bize sektörün ihtiyaçlarını doğru anla- ma imkânı sundu. Bu anlayış ise bize doğru markalarla çalışma, sektörün ih- tiyaçlarına en uygun çözümleri sunacak ürünü tedarik etme ve hizmet sunma şansı sağladı.

Tam da bu noktada, ETERNO Plus, ETER- NO Rulman ve ETERNO Güç Aktarım Ürünleri markalarımız doğdu. Patent ve mühendislik çalışmaları bize ait olan ETERNO markamız, sektördeki açıkla- rı görerek, ihtiyaca yönelik üretimi de mümkün kıldı. Bir terzi misali, müşteri- mizin talebine ve ihtiyacına uygun ürü- nü tedarik ediyor, mühendislik hizmetle- rimizle de tam entegrasyon sağlıyoruz. Yataklı rulmanlar ile ilgili yine yüksek itibar sahibi markalardan biri olan, ABB firmasının bünyesindeki ABD menşeli DODGE-BALDOR markası ile ürün teda- riğini sağlıyoruz. Ayrıca, Çek menşeili RUBENA marka V-Kayışlarının Türkiye Resmi Distribü- törlüğünü yürütmekteyiz.

Kritik uygulamalardaki sızdırmazlığı, sönümlemeyi ve korumayı sağlayan, mühendislik polimer çözümleri sunan, dünya lideri konumunda bir firma olan İsveç menşeli Trelleborg ile distribütör- lük çalışmamız geçtiğimiz sene başladı.

Rulman sektöründe önemli bir marka bilinirliğiniz var. Ağırlıklı olarak hangi sektörlere ne tür rulmanlar tedarik ediyorsunuz? 

Geniş stok alanımız, çeşitliliği yüksek ürün gamımız bize farklı birçok alanda tedarik sunma olanağı tanıyor. Tüm en- düstriye yönelik rulmanları Saygılı Rul- man raflarında bulmak mümkün. Her sektörün ihtiyaç ve taleplerini yıllara dayanan birikimlerimiz ile tespit edip, sektör özelinde çözümler üretiyoruz. Demir-çelikten çimentoya, madenden gıdaya, tarımdan tekstile birçok sektöre hitap ediyoruz. 

“Sanayileşmenin büyüdüğü bir ülkede, rulman sektörü de büyüyecektir."

Özellikle demir çelik sektörüne yönelik çözümleriniz (rulman ve diğer ürünler) hakkında bizlere neler söyleyebilirsiniz? 

Demir çelik sektörünün standart ihti- yaçları doğrultusunda bilyalı ve maka- ralı rulmanların tedariğini NACHI mar- kamız ile sağlıyoruz. Bunun yanında, yine sektörün çok kullandığı hadde tezgahı merdane rulmanlarından dört sıra silindirik makaralı rulmanları, dört sıra konik makaralı rulmanları, çift sıra eğik bilyalı rulmanları, eksenel makaralı rulmanları sektörün talebine uygun şekilde ETERNO Plus markamız ile tedarik ediyoruz. Burada, üreticinin spesifik ihti- yaçlarını anlayarak, özel üretimle maksi- mum faydanın yanında maliyet avantajı ile üreticiye daha doğru rulman kullanı- mını sağlama imkanı sunuyoruz.

Sanayiciler ürün kalitesinin yanı sıra satış sonrası hizmetlere de önem veriyorlar. Saygılı Rulman olarak bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Uzman mühendis kadromuz ile yerin- de veya uzaktan hizmetler sunuyoruz. Sektörün ihtiyaçlarının tespitine yönelik doğru rulman seçimi, seçilen rulmanın doğru kullanımı, rulman ömür hesapla- maları, montaj-demontaj uygulamaları gibi mühendislik hizmetlerinin yanı sıra, teoriye ve uygulamaya yönelik teknik eğitim ve seminerler de düzenliyoruz. 

Üründen verim almanın ve arızaların önüne geçmenin en önemli yolu kestirimci bakım ve planlı bakımların düzenli yapılması… Sanayicilerin bu konuya yaklaşımı ve sizin sunduğunuz hizmetler hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? 

Kestirimci bakımı, tabiri caizse kanserin henüz dördüncü aşamaya gelmeden, birinci evresinde tespitini ve tedavisini sağlamak olarak tanımlayabiliriz. Ancak maalesef, henüz sanayicilerimizin bu konuda gereken hassasiyeti gösterme- diklerini gözlemliyoruz. Zannediyorum, bu noktada bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Bizler ürün tedariği sağladığımız müşterilerimize, mühendislik hizmetle- rimiz kapsamında, kestirimci bakım hiz- metleri de sunuyoruz. Planlı bakımlar ise rulman kullanıcılarının, ürünlerin uzun ömürlü olmasını sağlamak adına aslında bizzat da yapabilecekleri işlemler.

Bizim buradaki rolümüzü ise ürün te- dariğini sağlarken, planlı bakımlar ile ilgili bilinç oluşturmak, gerekli bilgilen- dirmeleri yapmak, müşterilerimizi belki biraz daha duyarlı davranmaya teşvik etmek olarak tanımlayabiliriz. 

“Müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarını anlayarak özel üretimle maksimum fayda sağlıyoruz”

Endüstri 4.0 kapsamında rulman sektöründe ne gibi yenilikler oldu? Bununla birlikte piyasaya sunduğunuz ya da sunacağınız yeni ürünler var mı?

İlk kez 2011 Hannover Fuarı’nda Almanya’nın gündeme getirdiği 4. Sa- nayi Devrimi dediğimiz Endüstri 4.0 ile pek çok sektör değişim sürecinde. Rul- man sektörü de bu kaçınılmaz değişimi yaşıyor. Rulman, kullanımı itibari ile hata payının en aza indirgendiği ürünü üre- tebilen, yani en hassas üretimi ortaya koyan markanın fark yarattığı bir alan.  Hassasiyet rulmanın doğasında var. Bu açıdan baktığımızda, insana dayalı ha- taların indirgenme düzeyi ile rulman ömrünün artışı ve üretim verimliliğine katkısı doğru orantılıdır. Bugün rulman üreticisi firmalar, öncelikle kendi üretim tesislerinde üretim süreçlerini analiz ederek, bu analizler ışığında, otomas- yona yönelik doğru makine ve üretim robotlarının dizaynlarını yapıyorlar veya yaptırıyorlar.

Türkiye Resmi Distribütörü olduğumuz NACHI markası, bu noktada uzun geç- mişi olan bir teknoloji firması. NACHI kendi ürettiği rulmanların çeliğini de kendisi üreten bir firma olmanın yanı sıra, üretim otomasyonunu sağladığı robotlarını da kendisi üretiyor. Dijital- leşme ve robotlaşma, üretim hassasi- yetlerini artırırken, aynı zamanda ma- liyetlerin azalmasına da katkı sağlıyor. Bu sayede, kaliteli ve kesintisiz üretim mümkün kılınmış oluyor.

Türkiye’deki rulman pazarının büyüklüğü ve firmanızın Pazar payı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye’deki rulman pazarı hacminin 2,5 milyar Türk lirasının üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğunu söyleyebi- liriz. Saygılı Rulman olarak, bu sektörde ülkemizin tedarik sağlayıcıları arasında ilk beş firmadan biriyiz.

2017 yılını firma olarak nasıl geçirdiniz? 2018 yılından beklentileriniz neler?

2017, Saygılı Rulman adına başarılı bir yıl oldu diyebilirim. Bir önceki yıla kıyas- la, farklı sektörlere de hizmet sunduğu- muz, yakın ülkelerdeki ticari ilişkilerimi- zi geliştirdiğimiz, dolayısı ile cirolarımızı da artırdığımız bir yıl geçirdik. Bununla beraber, çeşitliliğimizi artırarak, ürün yelpazemizi de genişlettik. 2018 yılı için beklentilerimiz ise, sanayimize olan güvenimize dayalı olarak yine pozitif. Rakamlar da bize bunu gösteriyor. Her geçen yıl sanayimiz güçleniyor, sanayi büyüme endeksimiz her yıl yüzde 5 ve üzerinde büyüme performansı göste- riyor. Sanayileşmenin büyüdüğü bir ül- kede, rulman sektörü de doğru orantılı olarak büyümeye devam edecektir. Biz- lerde, 2017’e kıyasla 2018’in daha yük- sek ciroları yakalayabildiğimiz, tedarik zincirimiz ve hizmetlerimizin daha ge- niş bir portföye ulaştığı bir yıl olmasını bekliyoruz. 

Röportajı online dergi üzerinden okumak için 

Demir Çelik Store Dergisi