İZMİR’E NİTELİKLİ İSTİHDAM KAZANDIRIYORUZ | Bilal Saygılı Blog

İZMİR’E NİTELİKLİ İSTİHDAM KAZANDIRIYORUZ

İzmir sanayisine nitelikli istihdamı arttırabilecekleri vizyon projelerinin olduğunu ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İNİP projesi ile kalifikasyonu artan, yeteneğini keşfeden ve kendini geliştiren gençlerin istihdamını arttıracaklarını belirtti.

Dünyada dijitalleşme ile birlikte verimli, sürdürülebilir istihdamın önem kazandığını belirten Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, içinde bulunduğumuz Yetenek Çağında, öğrenmekten vazgeçmeyen, hedefleri doğrultusunda azimle çalışan, doğru zamanda risk almayı başaran genç yetenekler kendi alanlarında daha başarılı olabileceğini vurguladı ve pandemi ile birlikte hayatımızdaki yeri giderek yaygınlaşan dijitalleşme ve teknoloji, en çok öğrenmeyi seven ve kendini geliştiren gençler için yeni kapılar araladığını söyledi.

DİJİTAL ÇAĞDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM ÖNEM KAZANIYOR

Bilal Saygılı, "Ülkemizde özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların (KOBİ) ağırlıklı olduğu düşünülürse kendi farkını ortaya koyanlar hemen öne çıkacaktır. Ezberci değil araştırmacı olan, kopyalayan değil üreten hep bir adım öne geçecektir. Bu noktada yetkinliği artan bir genci de kimse elinden kaçırmak istemez. Türkiye'deki ve dünyadaki birçok firma aslında bu noktada verimli istihdama ihtiyaç duymaktadır.

Dünya değişiyor, artık 5G ve yapay zeka teknolojilerine, Endüstri 4.0'a da hazır olmalıyız. Günümüzde rekabetin başka bir boyut aldığı yeni döneme ayak uydurmak için endüstri çağından, insan-makine ve diğer kaynakların birbirleriyle etkileşim ve işbirliği içerisinde olduğu dijital çağa geçiş yaşanmaktadır. Bu kapsamda işletmelerin dijital dönüşüm sürecinde öncelikli etkin bir stratejiye ve bu stratejiyi destekleyen eğitim/planlama safhalarına ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD İZMİR, İSTİHDAM ODAKLI EĞİTİMLER VERECEK

Başkan Bilal Saygılı, şunları kaydetti: "İzmir'de iş dünyasını temsil eden ve üyeleri arasında İzmir sanayisinin önemli işletmelerinin de yer aldığıMÜSİAD İzmir Şubemiz, üye firmalar üzerinden İzmir'de gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasında, iş piyasasına nitelikli genç iş gücü arzının sağlanmasında ve İzmir sanayisinde firmaların farklı departmanlarında çalışacak ERP uzmanı ihtiyacını gidermek amacıyla bir proje gerçekleştirmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'ne verdiği destekle İzmir sanayisi için kurumsal kaynak planlaması konusunda nitelikli personel yetiştirilecektir. İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger ile MÜSİAD İzmir Şubemiz adına imzaladığımız protokol ile hayata geçen proje sayesinde nitelikli işgücü yetişecek ve sanayinin bu işgücüne olan talebi karşılanacaktır" dedi.

"Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması" projesi ile MÜSİAD bünyesinde istihdam odaklı bir eğitim merkezi kuracaklarına dikkat çeken Bilal Saygılı, "İzmir Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle kurulacak eğitim merkezi içerisinde, başta ERP eğitimleri olmak üzere, dijital uygulamalar, kodlama, yazılım, muhasebe, finans, insan kaynakları, lojistik, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, finansal okuryazarlık, veri okuryazarlığı, e-ticaret, dijital pazarlama, markalaşma vb. uygulamalar konusunda eğitimler düzenlenecektir. Böylelikle nitelikli iş gücünün yetişmesi sağlanacaktır." diye konuştu.

İZMİR'DE NİTELİKLİ GENÇ İSTİHDAM ARTACAK

Bilal Saygılı, "Proje ile İzmir sanayisinin nitelikli personele ihtiyaç duyduğu alanların tespit edilecek olması önemli. Proje kapsamında seçilecek adaylar, verilecek ERP eğitimlerindeki uzmanlık alanlarına uygun olan bölümlerde okuyan ya da mezun kişiler olacak. İlk aşamada 180 kişiye eğitim verilmesi planlanan ERP projesinin, merkezde verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan bu katılımcıların yarısı MÜSİAD üyesi iş yerlerinde istihdam edilmesi planlanmaktadır. ERP projesi ile kentimizde dijital bir iş dünyası ekosistemi oluşması için yol gösterici olacak, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda benzer uygulamaların yapılabilirliği için bir başarı örneği teşkil edecektir. Sosyal sürdürülebilirlik açısından oluşturulacak olan istihdam, özellikle genç istihdam olması bakımından şehrimizde ve ülkemizde uygulamalarda örneklik teşkil edecektir" dedi.

Kaynak: Sabah