TÜRKİYE DÜNYANIN YÜKSELEN MERKEZİ | Bilal Saygılı Blog

MÜSİAD İZMİR’İN VİZYON PROJESİ: İNİP

Dünyada dijitalleşme ile birlikte verimli ve sürdürülebilir istihdam daha fazla önem kazanmaya başladı. Kalifikasyonu artan, yeteneğini keşfeden ve kendisini geliştiren gençler; girişimcilik ekosistemini etkili şekilde kullanabilmekte, Türkiye’de ve birçok ülkede yeni iş alanlarının oluşmasına ve inovatif işlerin gerçekleşmesine öncülük etmektedir. Özellikle sanayide nitelikli istihdama olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Pandeminin hayatımızdaki yeri giderek genişlerken yaygınlaşan dijitalleşme ve teknoloji, en çok öğrenmeyi seven ve kendini geliştiren gençler için yeni kapılar aralayacaktır. İçinde bulunduğumuz Yetenek Çağında, öğrenmekten vazgeçmeyen, hedefleri doğrultusunda azimle çalışan, doğru zamanda risk almayı başaran genç yetenekler kendi alanlarında daha başarılı olabilecektir. Bu inanç ve kararlılıkla ülkemize ve tüm insanlığa faydalı olmayı gözeten, daha iyi bir dünya için yaptığı işlerde en iyisini gerçekleştirmeyi hedefleyen gençlerin önünün her zaman açık olacağına inancım tamdır.

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM

Ülkemizin sanayisinde özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların (KOBİ) ağırlıklı olduğu düşünülürse kendi farkını ortaya koyan başarılı gençlerin öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Ezberci değil araştırmacı olan, kopyalayan değil üreten gençler hep bir adım öne geçecektir. Bu noktada yetkinliği artan bir genci de kimse elinden kaçırmak istemez. Türkiye’deki ve dünyadaki birçok firma aslında verimli sürdürülebilir istihdama ihtiyaç duymaktadır. Şirketlerin bu maksatla kendi çalışanlarına özel eğitimler verdiğini biliyoruz.

Kovid-19 salgınıyla yaşanan belirsizlik, mesleki eğitimin ve nitelikli istihdamın önümüzdeki dönemde daha da önemli bir rol oynayacağını ortaya koymaktadır. Son yıllarda, çalışma hayatında yaşanan değişimler neticesinde, iş gücü piyasasında ileri düzeydeki yeterliklere sahip insan kaynağı ihtiyacı giderek artmaktadır.

Dünya değişiyor, artık rekabetin başka bir boyut aldığı yeni döneme ayak uydurmak için endüstri çağından, insan-makine ve diğer kaynakların birbirleriyle etkileşim ve işbirliği içerisinde olduğu dijital çağa geçiş gerçekleşmektedir. Bu kapsamda işletmelerin dijital dönüşüm sürecinde öncelikli etkin bir stratejiye ve bu stratejiyi destekleyen eğitim/planlama safhalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) İHTİYACI

Günümüzde müşteri ihtiyaçlarını hızlı kavrayan ve buna hızlı adapte olan stratejiler üretmek ve uygulamak ancak iş süreçlerini teknoloji ile buluşturmakla mümkündür. Bu ve benzeri özellikler de ancak nitelikli personellerce yürütülen etkin stratejilerle yapılabilir.

Sanayide üretimimin tipi ne olursa olsun, sistemin bir bütün olarak yönetilmesi kritik önemdedir. Bu ihtiyacı karşılayacak en etkin araçlardan bir tanesi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)’dır. ERP sistemleri, firmanın iş istasyonlarına ait işlemlerin kayıtlarını tutan ve değişik fonksiyonlar arasındaki birleşmeyi sağlayan, ticari bir yazılımdır. Bu yazılımlar firma içinde oluşan, üretim, satış, finans ve muhasebe gibi departmanları takip etmekle kalmayıp, firmanın diğer firmalarla, tedarik zincirleriyle, birleşmesine olanak sağlayan işlemler de yapmaktadır. Bir ERP uygulamasının en güçlü özelliklerinden biri de yurt içi veya yurt dışında bulunan şirket fonksiyonlarını ortak bir havuzda birleştirmesidir.

Birçok farklı ülke veya bölgede faaliyet gösteren fabrikaları veya depoları bulunan bir firmanın eş zamanlı olarak ortak bir dilde konuşması ve ortak havuzu doldurması ERP uygulamaları sayesinde sağlanmaktadır. Bu sayede siparişlerin veya eş zamanlı olarak ilgili depolara dağılımı sağlanabilmekte ve bu işlemlerde firma içi süreçlerin hızlı ve doğru işlemesini sağlamaktadır.

MÜSİAD İZMİR’İN İSTİHDAM ODAKLI PROJESİ: İNİP

İzmir’de iş dünyasını temsil eden ve üyelerimiz arasında İzmir sanayisinin önemli işletmelerinin de yer aldığı MÜSİAD İzmir Şubesi olarak, üye firmalar üzerinden şehrimizde nitelikli gençlerin istihdamını gerçekleştirmek üzere İNİP projemizi hayata geçiriyoruz. İş gücü piyasasına nitelikli genç iş gücü arzının sağlanmasında ve İzmir sanayisinde firmaların farklı departmanlarında çalışacak ERP uzmanı ihtiyacını gidermek amacıyla bu vizyon projemizin iz bırakacağına, örnek olacağına inanıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda İzmir Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile MÜSİAD İzmir olarak yürüttüğümüz “Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması (İNİP)” projemiz ile 140 gencimiz bu dönem eğitimlerini tamamladılar. Bu gençlerimizden en az 50 kişiyi MÜSİAD üyelerimiz istihdam edecekler. Bu anlamda projemiz kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile yaptığımız işbirliği ile istihdam odaklı bir eğitim merkezi kurduk. İNİP projemiz ile İKÇÜ Merkez Kampüs’te 50 adet bilgisayar ve CANIAS KKP yazılımının tam sürüm versiyonunun olduğu “MÜSİAD İzmir Akademi Dijital Dönüşüm Ofisi” laboratuvarı faaliyete geçirdik.

NİTELİKLİ GENÇ, GÜÇLÜ İZMİR

İNİP projemizle hayata geçen eğitim merkezi içerisinde, başta ERP eğitimleri olmak üzere, dijital uygulamalar, kodlama, yazılım, muhasebe, finans, insan kaynakları, lojistik, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, finansal okuryazarlık, veri okuryazarlığı, e-ticaret, dijital pazarlama, markalaşma vb. uygulamalar konusunda eğitimler düzenlenmeye devam edeceğiz. Böylelikle İzmir’de nitelikli iş gücünün yetişmesi için sürdürülebilirlik sağlanacaktır.

Projemizle İzmir sanayisinin nitelikli personele ihtiyaç duyduğu alanların tespit edilecek olması önemlidir. İNİP projesi, güzel İzmir’imizde dijital bir iş dünyası ekosistemi oluşması için yol gösterici olacak, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda benzer uygulamaların yapılabilirliği için bir başarı örneği teşkil edecektir. Özellikle Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinde yeni modeller uygulanabileceğine inancımızı arttıracaktır. Sosyal sürdürülebilirlik açısından oluşturulacak olan istihdam, genç istihdam olması bakımından şehrimizde ve ülkemizde uygulamalarda örneklik teşkil edecektir. Projemizin daha etkin bir istihdam için sanayinin beklentilerine uygun, doğrudan nitelikli iş gücünün kazanılmasına katkı vereceğine yürekten inanıyoruz. Projemizin şehrimiz, ülkemiz ve gençlerimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, başta İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz olmak üzere tüm proje paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

İZKA İNİP PROJESİNİ DESTEKLİYOR

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz:

Gerek salgın sonrası şekillenen küresel ekonomik yapı, gerekse Yeşil Mutabakat’a uyum süreci Türkiye ekonomisi için önemli fırsatları doğurmaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı olarak, sanayide dijital dönüşüm ve verimlilik artışına yönelik çalışmalarımızı bu fırsatları yakalamak üzere genişlettik.

İzmir sanayisinin bu yeniden yapılanma döneminde avantaj elde etmesini sağlamak amacıyla, bölgedeki aktörler ve firmalar ile kapsayıcı saha çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalar, kurumsal kaynak planlama bileşeninin, firmalarda rekabetçilik ve karlılık bakımından katkı sağlayacağını ortaya koyuyor. Gelişen üretim ve dağıtım modellerine geçiş yapacak firmalar için, kurumsal kaynak planlama altyapısının varlığı kritik bir alan olarak öne çıkıyor.

Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler incelendiğinde, firmaların güncel teknoloji ile uyumlu süreçlere sürdürülebilir şekilde adapte olması için teknik uzmanlığa sahip istihdamın önemli olduğu görülmektedir. Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi bölgesel kalkınmanın tüm bileşenleri bakımından da büyük önem teşkil ediyor.

Bu çerçevede, MÜSİAD İzmir Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Kaynak Planlaması Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması Projesi’nin İzmir sanayisinin yanı sıra bu kapsamda eğitim alan ve istihdam edilecek gençler için bütüncül bir katkı sağlamasını ve benzer projeler için öncü olmasını diliyorum.

Kaynak: Çerçeve Dergisi, Sayı: 98, Kasım-Aralık 2021